„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ew. Jana 14, 6

Studium biblijne

Czwartek, godz. 18:00

Gru 13

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ew. Jana 14, 6

Nabożeństwo

Niedziela, godz. 9:30

Gru 16
Nadchodzące wydarzenia WSZYSTKIE WYDARZENIA

Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie

Jesteśmy ewangeliczną społecznością, której członkami są ludzie narodzeni na nowo. Jezus jest naszym Zbawicielem, On dał nam nowe życie.

Spotykamy się w Cieszynie przy ul. Górny Rynek 12 (wejście przez podwórze)

Koło Ratunkowe Jezus

Jeżeli potrzebujesz modlitwy lub porady duszpasterskiej, skontaktuj się z nami: kontakt@nowezycie.cieszyn.pl

“Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
Ew. Jana 11,25

W CO WIERZYMY

Trójjedyny Bóg

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Biblia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga,
w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Zbawienie

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.

Chrzest w wodzie

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego.

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem – darem od Boga dla każdego wierzącego.

Kościół

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.

Zmartwychwstanie

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną – zbawieni do życia wiecznego, zgubieni zaś na wieczne potępienie.